Dokumenty
Učební programy

Název Velikost Formát Vloženo
Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia 17048 kB doc 22.8.2014
Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium 3809 kB pdf 22.8.2014

Školní řád

Název Velikost Formát Vloženo
Školní a klasifikační řád (aktualizace k 1. 9. 2017 - aktualizovaný 2020 o distanční výuku) 202 kB pdf 31.8.2020

Výroční zprávy

Název Velikost Formát Vloženo
Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 405 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 323 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 665 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 540 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1136 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1203 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 2049 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1458 kB pdf 22.8.2014
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1511 kB pdf 2.11.2015
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 1434 kB pdf 2.11.2015
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 1875 kB pdf 25.10.2016
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 15500 kB pdf 13.10.2017
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 3809 kB pdf 12.10.2018
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 1254 kB pdf 21.10.2019

Nostrifikační zkoušky

Název Velikost Formát Vloženo
Okruhy otázek k nostrifikačním zkouškám 415 kB docx 1.9.2020

Ostatní

Název Velikost Formát Vloženo
Formulář pro přezkoušení žáka 811 kB docx 22.8.2014
GDPR Informovaný souhlas 832 kB docx 23.5.2018
GDPR Záznam o činnosti zpracování osobních údajů 473 kB pdf 23.5.2018
Harmonogram školního roku 2021/2022 451 kB pdf 1.9.2021
Logo školy 791 kB jpg 22.8.2014
Plán exkurze 806 kB docx 22.8.2014
Program poradenských služeb ve škole 493 kB pdf 22.8.2014
Směrnice pro organizaci mimoškolních akcí 840 kB docx 24.8.2017
Žádost o přerušení vzdělávání 809 kB docx 22.8.2014
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání 809 kB docx 22.8.2014
Žádost o uvolnění z výuky 809 kB docx 22.8.2014
Zřizovací listina gymnázia 372 kB pdf 22.8.2014