Výuka cizích jazyků
Jako druhý cizí jazyk na naší škole můžete vybírat z francouzského, německého a španělského jazyka.  

Jako druhý cizí jazyk na naší škole můžete vybírat z francouzského, německého a španělského jazyka. 

Pro školní rok 2023/2024 jsme připraveni otevřít 4 jazykové skupiny v libovolném složení pro čtyřleté gymnázium (např. 2x německý jazyk, 1x francouzský jazyk a 1x španělský jazyk) a až 3 skupiny pro osmileté gymnázium. Konečné složení záleží na vaší volbě (minimální počet žáků v jazykové skupině je zákonem stanoven na 9) .

Jazykové vzdělávání v oboru další cizí jazyk na našem gymnáziu navazuje na úroveň znalostí a dovedností získaných během předchozího vzdělávání a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Hodinová dotace druhého cizího jazyka je ve všech ročnících 3 hodiny týdně. Ze všech cizích jazyků je možné maturovat ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Učebnice: C´est parti! pro vyšší gymnázium a À la une pro nižší gymnázium.

Doplňkové školní aktivity: nepovinný předmět Francouzský jazyk (výuka jazyka), Francouzský klub (rozšiřování slovní zásoby za využití autentických materiálů – písně, literární texty, filmy atd.setkání žáků z různých jazykových skupin, vzájemná pomoc), projekt AISEC (výuka jazyka ve francouzštině zahraničními lektory)

Doplňkové mimoškolní aktivity: ve spolupráci s Francouzskou aliancí sídlící v ČB každoročně probíhá: Den jazyků, Festival francouzského filmu, Dny frankofonie, Konverzační soutěž ve francouzštině, jednorázové akce např. Fórum zaměstnání s francouzštinou (prezentace francouzských firem působících v ČR) nebo divadelní představení francouzského komika Stéphana Poignanta

Exkurze:  2005 Bretaň, Normandie, Paříž (poznávací exkurze), 2013 Bretaň, Paříž (poznávací exkurze s pobytem v rodinách), 2017 Paříž (poznávací exkurze)

NĚMECKÝ JAZYK

Učebnice: Direkt 1, 2, 3 od nakladatelství Klett

Doplňkové aktivity: možnost přípravy na mezinárodně uznávanou zkoušku Zertifikat B1, spolupráce s Goethe Centrem při Jihočeské univerzitě, workshopy, každoroční účast na Mezinárodním dnu jazyků a na mezinárodní soutěži Němčinář roku, konverzační soutěže.

Výměnné pobyty a exkurze: jednoměsíční pobyt v našem partnerském gymnáziu v bavorském Isingu, exkurze do měst německy mluvících zemí Linc, Vídeň,  Salcburk, Mnichov, Drážďany, Berlín.

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

Učebnice: VEN NUEVO 1-3 (B2/B2+), AULA INTERNACIONAL 1-3 (B1+)

Doplňkové aktivity: příprava na jazykové certifikáty (DELE), španělská konverzace (dle zvolených úrovní), spolupráce s Instituto Cervantes, s Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JČU, ROTARY CLUB (možnost výměnných pobytů v Latinské Americe), Dny španělské kultury v Českých Budějovicích, návštěvy zahraničních studentů (Mexiko, Kolumbie) apod.

Exkurze: výměnný pobyt CASPE 2013, Madrid 2014, Andalusie 2017, recitační soutěž Praha, návštěva Instituto Cervantes, návštěva Fiesta Flamenca, úspěchy v krajských/ústředních kolech konverzačních soutěžích atd.