Kontakty na učitele
Kontakty našich vyučujících.

Jméno Email Třídnictví Telefonní linka Kabinet
Mgr. Adamcová Šárka adamcova@gymji.cz 1.A 389603626 208
PaedDr. Ing. Blažková Eva xblazkovae@seznam.cz 2.A 389603624 202
Mgr. Bodláková Jana jana.bodlakova@seznam.cz 8.E 389603622 301
Mgr. Brabcová Eva brabcova@gymji.cz 389603635 210
Mgr. Buřičová Ivana ivanaburicova@seznam.cz 389603635 210
Ing. Čadová Dagmar cadova@gymji.cz 389603639 307a
Mgr. Dřevikovský Kamil drevikovsky@gymji.cz 2.B 389603622 301
PhDr. Hniličková Tereza terrymala@seznam.cz 1.E 389603620 212
Mgr. Ichová Jarmila ichova@gymji.cz 3.E 389603637 314
RNDr.Ing. Kalová Jana Ph.D. kalova@gymji.cz 389603626 208
Mgr. Kavřík Pavel kavrik@gymji.cz 389603632 Ředitel
Mgr. Klučka Štěpán klucka.st@seznam.cz 5.E 389603634 310
Dr.rer.nat. Kočer Michal kocer@gymji.cz 389603624 Zástupce ředitele
Mgr. Kohoutová Hana kohoutova@gymji.cz 389603635 210
Mgr. Konečná Markéta KonecnaMargarita@seznam.cz 6.E 389603623 201
Mgr. Kostka Martin Ph.D. mkostka@centrum.cz 4.E 389603637 314
Mgr. Kudrličková Lenka kudrlickova@jirovcovka.net 389603636 Zástupce ředitele
Mgr. Lencová Vladimíra vladka.lencova@centrum.cz 389603638 107
RNDr. Lichtenberg Karel CSc. licht@gymji.cz 389603630 306
Mgr. Lisý Bohumír bohumirlisy@seznam.cz 389603643 109
Mgr. Mylerová Kateřina mylerova@gymji.cz 389 603 628 310 - výchovný poradce
Mgr. Nagyová Iveta iveta.nagyova@jirovcovka.net 389603626 208
Mgr. Opekarová Alena opekarova@centrum.cz 389603620 212
Mgr. Pazourek Karel Ph.D. pazourek@gymji.cz 389603626 208
Mgr. Petrová Michaela petromi@centrum.cz 389603626 208
Mgr. Podpěra Jiří podpera@gymji.cz 389603626 208
Mgr. Pospíšilová Ludmila pospisiloval@gymji.cz 389603621 114
Mgr. Rosenfelderová Miloslava m.rosenfelderova@seznam.cz 389603622 301
Mgr. Schneider Jiří schneiderjiri@email.cz 389603621 114
Mgr. Schneiderová Alena aschneiderova@gymji.cz 389603621 114
Mgr. Sedlák Miloš sedlak@gymji.cz 389603627 knihovna
Mgr. Sekyrková Miroslava m.sekyrkova@seznam.cz 3.A 389603640 313
Mgr. Šimková Dagmar simkova@gymji.cz 389603635 210
Mgr. Smiešková Jarmila jsmieskova@seznam.cz 2.E 389603638 107
Mgr. Trča Radek trca@gymji.cz 7.E 389603626 208
Mgr. Turoňová Magdalena turonova@gymjicz 389603643 109
PaedDr. Valtrová Marie marievaltrova@seznam.cz 1.B 389603623 201
Mgr. Vančurová Jana vanjan99@seznam.cz 389603621 114
Mgr. Vaněk Petr vanek@gymji.cz 3.B 389603621 114
Mgr. Vicková Štěpánka vickova@gymji.cz 4.A 389603623 201
PaedDr. Vítová Helena vitova@gymji.cz 389603634 310