Kontakty na učitele
Kontakty našich vyučujících.

Jméno Email Telefonní linka Kabinet
Mgr. Adamcová Šárka adamcova@jirovcovka.net 389603626 208
Mgr. Lucie Beňadiková benadikova@jirovcovka.net 4.A 389603623 201
PaedDr. Ing. Blažková Eva blazkova@jirovcovka.net 389603624
Mgr. Bodláková Jana bodlakova@jirovcovka.net 2.A 389603622 301
Mgr. Buřičová Ivana buricova@jirovcovka.net 389603623 201
Ing. Čadová Dagmar cadova@jirovcovka.net 389603639 307a
Mgr. Dřevikovský Kamil drevikovsky@jirovcovka.net 2.B 389603622 301
PhDr. Hniličková Tereza hnilickova@jirovcovka.net 5.E 389603620 212
Mgr. Jana Hudáková hudakova@jirovcovka.net 3.B 389603640 313
Mgr. Miroslava Chadtová chadtova@jirovcovka.net 4.E 389603635 210
Mgr. Ichová Jarmila ichova@jirovcovka.net 3.E 389603637 314
Bc. Jakubíková Radka jakubikova@jirovcovka.net 389603635 210
Bc. Jůdová Markéta judova@jirovcovka.net 389603621 114
Mgr. Kavřík Pavel kavrik@jirovcovka.net ředitel 389603632 ředitelna
Mgr. Klučka Štěpán klucka@jirovcovka.net 389603634 310
Dr.rer.nat. Kočer Michal kocer@jirovcovka.net zástupce ředitele, ICT koordinátor 389603624 105a
Mgr. Kohoutová Hana kohoutova@jirovcovka.net 389603635 210
Mgr. Konečná Markéta konecna@jirovcovka.net 389603623 201
Mgr. Kostka Martin Ph.D. kostka@jirovcovka.net 8.E 389603637 314
Bc. Kroupová Petra kroupova@jirovcovka.net asistentka
Mgr. Kudrličková Lenka kudrlickova@jirovcovka.net statutární zástupkyně ředitele 389603636 105
Mgr. Lencová Vladimíra lencova@jirovcovka.net 389603638 107
Mgr. Lisý Bohumír lisy@jirovcovka.net 389603643 109
Mgr. Mylerová Kateřina mylerova@jirovcovka.net výchovná poradkyně 389 603 628 512
Mgr. Nagyová Iveta nagyova@jirovcovka.net 1.B 389603626 208
Mgr. Pazourek Karel Ph.D. pazourek@jirovcovka.net 1.A 389603626 208
Mgr. Perinová Jana perinova@jirovcovka.net 2.E 389603620 212
Mgr. Petrová Michaela petrova@jirovcovka.net 1.E 389603626 208
Mgr. Podpěra Jiří podpera@jirovcovka.net 389603626 208
Mgr. Pospíšilová Ludmila pospisilova@jirovcovka.net 389603621 114
Mgr. Rosenfelderová Miloslava rosenfelderova@jirovcovka.net 389603622 301
Mgr. Schneiderová Alena schneiderova@jirovcovka.net 389603621 114
Mgr. Sedlák Miloš sedlak@jirovcovka.net 389603627 knihovna
Mgr. Sekyrková Miroslava sekyrkova@jirovcovka.net 3.A 389603640 313
Mgr. Schafferová Magdalena schafferova@jirovcovka.net 389603637 314
Mgr. Šimková Dagmar simkova@jirovcovka.net 389603635 210
Mgr. Smiešková Jarmila smieskova@jirovcovka.net metodik prevence 389603638 107
Mgr. Sandra Svobodová svobodova@jirovcovka.net 389603634 310
Mgr. Trča Radek trca@jirovcovka.net 7.E 389603626 208
Mgr. Svoboda Uttlová Magdalena uttlova@jirovcovka.net 389603643 109
PaedDr. Valtrová Marie valtrova@jirovcovka.net 389603623 201
Mgr. Vančurová Jana vancurova@jirovcovka.net 389603621 114
Mgr. Vaněk Petr vanek@jirovcovka.net
6.E 389603621 114