Moderní škola
DUMy vytvořené v rámci projektu.

logo opvk

DUMy vytvořené v rámci projektu si můžete vyžádat na emailu kavrik@gymji.cz nebo telefonním čísle 389603632.

Seznam sad:

 1. Anglický jazyk – konverzační okruhy na gymnáziu
 2. Anglický jazyk – english speaking countries
 3. Biologie – laboratorní práce
 4. Český jazyk - stylistika
 5. Český jazyk - tvarosloví
 6. Dějepis – České dějiny
 7. Dějepis - Regionální dějiny Jihočeského kraje
 8. Francouzský jazyk
 9. Fyzika 1
 10. Fyzika 2
 11. Chemie – laboratorní práce
 12. IVT - HTML
 13. IVT - Základy programu Inkscape
 14. IVT - Textový procesor – MS WORD
 15. IVT - Digitální fotografie a bitmapová grafika
 16. IVT - MS Excel
 17. Matematika - Funkce
 18. Matematika 1
 19. Matematika 2
 20. Německý jazyk na gymnáziu
 21. Španělský jazyk – vybrané jazykové jevy
 22. Tělesná výchova – gymnastika
 23. Výchova k občanství
 24. Výtvarná výchova - Dějiny výtvarného umění
 25. Výtvarná výchova - Dějiny výtvarného umění 2
 26. Geografie Evropy 1
 27. Geografie Evropy 2