Opakovací kurzy z ČJ a M pro žáky 9. tříd ZŠ
Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme nabízet opakovací kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté studium, tedy pro žáky a žákyně 9. tříd ZŠ.

V kurzech nepůjde o cílenou přípravu na přijímací zkoušky, protože nevíme, jak bude vypadat ostrý test vytvořený Cermatem. V kurzech se zaměříme za zopakování a shrnutí vybraných kapitol učiva ZŠ.

Kurz se bude skládat z 10 setkání (5x český jazyk, 5x matematika).

Abychom stihli zopakovat vybrané kapitoly učiva ZŠ před přijímacími zkouškami, bude kurz začínat přibližně v polovině ledna a poběží vždy v pondělí odpoledne. Pravidelně se bude střídat matematika a český jazyk.

Cena celého kurzu matematiky a českého jazyka je 1199 Kč.

Obsah kurzů:

Matematika
V kurzu se zaměříme na tyto kapitoly: výrazy, rovnice, slovní úlohy, početní geometrie a řešení testů

Český jazyk
První čtyři lekce budou zaměřeny na shrnutí a opakování učiva 2. stupně ZŠ, v páté lekci si žáci vyzkoušejí cvičný test k přijímacím zkouškám a v závěru lekce budou rozebrány obtížnější úkoly testu. V kurzu projdete a procvičíte pravopis, slovní zásobu a slovotvorbu, tvarosloví a skladbu.

Setkání se budou konat vždy v pondělí od 15 do 16:30 hodin. Přesný začátek kurzu bude upřesněn, ale předpokládáme, že to bude pondělí 22. ledna 2024.

Pokud se budete chtít na kurz přihlásit, tak vyplňte elektronickou přihlášku. Zároveň je nutné uhradit poplatek za kurz ve výši 1199 Kč na účet 21 685 2958/0300. Jako zprávu pro příjemce musí být uvedeno jméno žáka. 

Těšíme se na Vás!