Lyžařské kurzy 2019
Škola se zúčastnila projektu "Lyžařské kurzy 2019", který umožnil co nejvyšší účast žáků na lyžařských kurzech a významně tak přispěl k rozvoji sportovních dovedností a tvorbě třídního kolektivu.

Dotační program je v souladu s Plánem rozvoje sportu v Jihočeském kraji schváleném usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 129/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018, konkrétně s jeho doporučením podporovat účinné pohybové aktivity školní mládeže, a zároveň se strategickým dokumentem MŠMT Koncepce podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025.