Šablony OP JAK
Projekt "Šablony OP JAK"

Projekt "Šablony OP JAK"

reg.číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003476

PROJEKT Šablony OP JAK je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt se věnuje personální podpoře, osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativnímu vzdělávání žáků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.