Školní psycholožka
Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí studenti a pedagogové,

jmenuji se Nikola Brandová a od 1. února 2018 pracuji na Gymnáziu Jírovcova jako školní psycholožka. Mou náplní práce je především psychologická poradenská činnost pro studenty, jejich rodiče a vyučující.

Kam se na mě můžete obrátit?

+420 773 232 343

 E-mail: brandova-psycholog@seznam.cz

(po telefonu nebo mailovou korespondencí domluvíme termín)

Kde mě najdete: v kabinetě výchovné poradkyně v podkroví

ale pozor! Na Jírovcovku docházím jen v domluvených termínech

Studentům nabízím pomoc a podporu, pokud:

 • mají problémy s učením doma nebo ve škole
 • mají problémy s kamarády, spolužáky nebo partnery
 • chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet
 • mají potíže doma
 • je přepadla tréma, smutek, strach nebo je něco je trápí
 • si potřebují popovídat a neví s kým

Třídám nabízím pomoc a podporu:

 • ke vzájemnému poznání spolužáků
 • v prevenci rozvoje rizikového chování
 • jak se naučit dobře spolu ve třídě vycházet
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly

Rodičům a zákonným zástupcům nabízím setkání, pokud:

 • si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích
 • zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat, rozvíjet
 • máte pocit, že Vaše dítě něco trápí
 • dostanete se do náročné rodinné nebo životní situace

 Neváhejte se na mě obrátit v případě jakýchkoliv otázek, podnětů nebo připomínek způsobem, který je vám blízký. Kontaktovat mě můžete telefonicky nebo emailem.

Kontaktní údaje: +420 773 232 343, brandova-psycholog@seznam.cz další info: www.psycholog-budejovice.cz

Domluvte se se mnou prosím na setkání předem, abychom měli zajištěno soukromí a dostatek času. Těším se na setkání s Vámi.