Informace pro uchazeče o studium ve školním roce 2024/2025
Důležité informace pro uchazeče o studium.

Vážení uchazeči o studium,

pro příští školní rok (2024/2025) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 1 třídu v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). O zaměření čtyřleté třídy bude rozhodnuto po ukončení přijímacího řízení na základě zájmu uchazečů (přírodovědně-matematická/všeobecná)

Důležité termíny:

  • termín pro odevzdání přihlášky: 20. února 2024
  • termíny konání přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): bude upřesněno
  • termíny konání přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): bude upřesněno

Kritéria přijímacího řízení: 

  • bude upřesněno dle aktuálně platné legislativy nejpozději do 31. 1. 2024

Naše priority:

  • kvalita výchovně vzdělávacího procesu
  • kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy
  • péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových olympiádách
  • spolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi (fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU a UK, MFF UK, spolupráce se ZSF JČU)
  • přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem

Písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám s časovým harmonogramem a podrobnými informacemi dostanete nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky.