Informace pro uchazeče o studium ve školním roce 2024/2025
Důležité informace pro uchazeče o studium.

Veškeré informace k přijímacímu řízení Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 774 206 246 nebo na emailu kavrik@jirovcovka.net.

Úvodní schůzka s rodiči a úspěšnými uchazeči v oboru 79-41-K/41 Gymnázium proběhne ve čtvrtek 30. 5. 2024 od 16:00 hodin.

Úvodní schůzka s rodiči a úspěšnými uchazeči v oboru 79-41-K/81 Gymnázium proběhne v pondělí 10. 6. 2024 od 16:00 hodin.

Pokud budou chtít uchazeči mezi zkouškou z matematiky a zkouškou z českého jazyka opustit budovu školy bez doprovodu zákonného zástupce, tak si musí donést podepsaný souhlas s opuštěním budovy (https://jirovcovka.net/data/files/344souhlas-zakonneho-zastupce.docx). Pokud si uchazeče na přestávku vyzvedne dospělá osoba, tak není souhlas nutný.

Rodiče mohou uchazeče doprovodit do třídy před zkouškou z matematiky i z českého jazyka a během obou zkoušek mohou na uchazeče počkat ve vyhrazené učebně. 

Vážení uchazeči o studium,

pro příští školní rok (2024/2025) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 1 třídu v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). O zaměření čtyřleté třídy bude rozhodnuto po ukončení přijímacího řízení na základě zájmu uchazečů (přírodovědně-matematická/všeobecná)

Přijímací zkoušky budou složené pouze z testů od Cermatu, prospěchu ze ZŠ a případných úspěchů v předmětových soutěžích. Školní část přijímací zkoušky konat nebudeme.

Důležité termíny:

 • termín pro odevzdání přihlášky: od 1. února 2024 do 20. února 2024
 • termíny konání přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 12. a 15. dubna 2024
 • termíny konání přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): 16. a 17. dubna 2024
 • náhradní termíny: 29. dubna 2024 (pro první řádný termín) a 30. dubna 2024 (pro druhý řádný termín)

Způsoby podání přihlášky (návod jak podat přihlášku):

můžete podat až 3 přihlášky těmito způsoby:

1) Elektronická přihlášky (s ověřenou identitou občana) - vše vyplníte pouze elektronicky a nemusíte už nic nosit do školy (systém by měl být spuštěn 15. ledna 2024) - přes https://www.dipsy.cz
2) Výpisem ze systému - vše vyplníte elektronicky (včetně příloh) a do školy doručíte pouze výpis ze systému - https://www.dipsy.cz
3) Klasický tiskopis se všemi přílohami v papírové podobě (tiskopis zatím nebyl zveřejněn) - vzor přihlášky v papírové podobě

 • na přihlášce NEPOŽADUJEME potvrzení od lékaře

Je nezbytně nutné důkladně promyslet pořadí škol. Toto pořadí musí být na všech přihláškách stejné a je naprosto závazné. Po 20. 2. 2024 už nelze pořadí měnit.

Diplomy z předmětových soutěží (olympiád) se dokládají společně s přihláškou. Pokud se soutěž koná později, je možné diplomy doložit až do 10. 4. 2024. Nelze uplatnit umístění v jiných soutěžích, než které jsou uvedené v kritériích přijímacího řízení.

Cizinci: 

Místo konání přijímací zkoušky: 

 • bude určeno CERMATem podle kapacitních možností škol (přijímací zkoušku budete konat vždy na škole, kam se hlásíte. Ale může to být 2x na stejné škole) - bude určeno do 1. března 2024

Zveřejnění výsledků proběhne 15. května 2024

 • zveřejnění výsledků = přijetí ke studiu (pokud se uchazeč přijetí vzdá, zaniká jeho právo k přijetí i v dalších 2 školách)

Naše priority:

 • kvalita výchovně vzdělávacího procesu
 • kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy
 • péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových olympiádách
 • spolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi (fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU a UK, MFF UK, spolupráce se ZSF JČU)
 • přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem

Písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám s časovým harmonogramem a podrobnými informacemi dostanete nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky.