Přijímací zkoušky nanečisto 2024
Přijímací zkoušky nanečisto

  • proběhnou ve středu 17.1.2024 v odpoledních hodinách (od 14:30)
  • cena za přijímací zkoušky nanečisto je stanovena na 299 Kč

Výsledky budou zveřejněny pod kódovým číslem nejpozději v pondělí 22.1.2024

PŘED PŘIHLÁŠENÍM SI PROČTĚTE TYTO INFORMACE:

Všechny školy v ČR mají k dispozici pouze testy veřejně přístupné na internetu. Z toho plyne, že výsledky při přijímacích zkouškách nanečisto (PZN) jsou zkreslené, řada žáků testy již zkoušela, někteří vícekrát.

Pro přijímací zkoušky nanečisto použijeme test z tzv. náhradního termínu roku 2017. Tento test použijí všechna jihočeská gymnázia, která se rozhodla přijímací zkoušky nanečisto uskutečnit. Počet dosažených bodů můžete porovnat se zveřejněnými výsledkovými listinami dalších výše uvedených škol. Doporučujeme v tuto chvíli při přípravě tento test vynechat a věnovat se mu až po lednových termínech PZN.

Jestli si chcete zkoušky nanečisto vyzkoušet u nás, tak je nutné vyplnit elektronickou přihlášku a na účet 21 685 2958/0300 uhradit poplatek ve výši 299 Kč. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno uchazeče.