Konzultační hodiny výchovné poradkyně
Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Mylerová - email: mylerova@jirovcovka.net

Konzultační hodiny pro žáky, kolegy a rodiče ve školním roce 2023/2024: 

úterý 11:00 - 12:00

středa 16:30 - 17:15

čtvrtek 12:15- 13:00

Doporučuji objednat si setkání se mnou předem, abychom mohli zajistit úplné soukromí.

V uvedených hodinách jsem vám pravidelně k dispozici, pokud se vám uvedené časy nehodí, jsem připravena se s vámi domluvit na setkání v jakýkoli jiný čas.  Vždy se pokusím udělat pro vás, co je v mých silách. 

Veškeré materiály - nabídka vysokých škol, přehled VŠ a Učitelské noviny - jsou k nahlédnutí či k zapůjčení v kabinetu výchovného poradce (půdní vestavba).

Veškeré aktuální nabídky pravidelně vyvěšuji na nástěnku výchovné poradkyně v přízemí školy.