Spolek pro vědu, kulturu a sport - informace pro sponzory
Spolek podporuje mimoškolní zájmové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity žáků Číslo účtu: 312055123/0300