Projekt Rekonstrukce laboratoře biologie
Projekt "Rekonstrukce laboratoře biologie" Číslo projektu: CZ. 06

Projekt "Rekonstrukce laboratoře biologie"

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001581

Cílem projektu je modernizace vybavení Gymnázia Jírovcova pro výuku přírodovědných předmětů pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a zvýšení jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce.

Hlavní cíle projektu lze rozklíčovat následujícím způsobem:

  • Obnovení přístrojového vybavení biologické laboratoře (mikroskopy, měřící sady, vizualizer aj.) a odborných pomůcek (sady pro výuku botaniky, zoologie, anatomie, genetiky atd.) a tím zajištění zkvalitnění a zefektivnění výuky přírodovědných oborů
  • Rekonstrukce biologické laboratoře (vybavení laboratoře nábytkem, demonstrační pracoviště, úložné prostory, související drobné stavební práce)
  • Pokrytí potřeb pro moderní výuku v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu
  • Zlepšení podmínek pro výuku pro žáky a pedagogické pracovníky
  • Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu, resp. zvýšení jejich připravenosti k dalšímu případnému studiu