Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
  Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ. 02

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Webový odkaz na internetové stránky projektu:  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Klíčové aktivity realizované Gymnáziem, České Budějovice, Jírovcova 8:

V rámci projektu budou společně s partnery realizovány projektové dny se zaměřením na zážitkovou pedagogiku v chemii, biologii, geografii, matematice a informatice. Druhou aktivitou, která budě v projektu realizována, jsou kroužky Základy ekologie, Přípravy na olympiádu z matematiky, fyziky, chemie a biologie, Programování, Digitální fotografie a video, Geografický badatelský klub a Fyzikální pokusy. 

Nabízené kroužky: 

1) Kroužek programování pro nižší gymnázium

2) Kroužek programování pro vyšší gymnázium

3) Kroužek "Základy ekologie"

4) Kroužek "Zeměpisný badatelský klub"

5) Kroužek "Fyzikální pokusy"

Pokud máte o kterýkoliv kroužek zájem, napiště nám na email gymji@gymji.cz, kde Vám sdělíme veškeré podrobnosti.