První místa z krajských kol FO
Jako každoročně pořádala naše škola 24. 4. krajské kolo Fyzikální olympiády kategorií B, C a D a tradičně dosáhli žáci naší školy pěkných výsledků.


05.05.2024
Z čeho máme radost

 Z mnoha úspěšných řešitelů je třeba vyzdvihnout hlavně medailisty. Vítězi se stali Matěj Bajgar (5. E) v kategorii D a Hubert Štěpánek (7. E) v kategorii B, v kategorii C obsadil Vojtěch Jan Schreib (6. E) 3. místo.

1. místo v krajském kole kategorie E, které se konalo v DDM, si výborným výkonem vysoutěžil Jan Souček (4. E) a Jáchym Bauer (4. E) je úspěšným řešitelem na 6. místě.


První místa z krajských kol FO FO KK 224549.jpg.