Náboj Junior v naší režii
Po dvouleté přestávce se naši studenti opět ujali organizování mezinárodní soutěže Náboj Junior, která proběhla v pátek 25.listopadu.


28.11.2022
Z čeho máme radost

 Dvanáct čtyřčlenných týmů (z celkového počtu 271 v ČR) se sešlo v tělocvičně Jírovcovky.  Po dobu dvou hodin žáci soustředěně řešili úlohy z fyziky a matematiky. Systém této soutěže spočívá v tom, že za každou vyřešenou úlohu tým dostane zadání další úlohy. Soutěžní úlohy jsou seřazené ve vzestupném pořadí podle náročnosti, takže během dvou hodin se žáci propracovávají ke stále těžším úlohám. Výsledný počet bodů udává počet správně vyřešených úloh. Vítězným týmem se na našem soutěžním místě stal tým Jírovcovky ve složení Tomáš Kučera, Matěj Motejzík, Matěj Bajgar a Tereza Santariusová (všichni z kvarty) s dvaceti osmi body. Blahopřejeme! Poděkování si zaslouží organizátoři ze 2.A a sexty pod vedením Jakuba Savuly ze septimy a také paní učitelka Šárka Adamcová.

Výsledky celé ČR 


Náboj Junior v naší režii Náboj Junior 7.jpg.Náboj Junior v naší režii Náboj Junior 5.jpg.Náboj Junior v naší režii Náboj Junior 4.jpg.Náboj Junior v naší režii Náboj Junior 3.jpg.Náboj Junior v naší režii Náboj Junior 2.jpg.Náboj Junior v naší režii Náboj Junior 1.jpg.