Naši studenti u varhan V.M. Jírovce
Studenti a studentky z 1. A a 1.B měli nevšední hudební zážitek,


21.05.2024
Školní akce
když se 16. května 2024 setkali s panem Karlem Ochozkou, varhaníkem v katedrále sv. Mikuláše . Ocitli se na kůru katedrály, kde kdysi za varhanami sedával skladatel Vojtěch Matyáš Jírovec a jeho otec, který zde byl regenschorim. Vyslechli si mnoho zajímavostí o tomto "královském" hudebním nástroji, mohli nahlédnout do vzdušnice s píšťalami a zkusit si "šlapat měch". Měli možnost se zaposlouchat do skvělé varhanní improvizace p.Karla Ochozky a někteří se osmělili si na varhany zahrát. Děkujeme paní učitelce hudební výchovy Radce Jakubíkové, která návštěvu katedrály u pana Ochozky zařídila.

Naši studenti u varhan  V.M. Jírovce Naši studenti u varhan  V.M. Jírovce Katedrála 1.jpg.