Jaderná maturita v Temelíně
Pětice studentů ze třetího ročníku se seznámila s Elektrárnou Temelín a jadernou energetikou.


26.06.2023
Školní akce
Kterak tento zážitek popisují sami zúčastnění(Jakub Savula, Liliana Hořínková, Martin Novotný, Monika Králová a Hana Horázná), vizte zde:
"Pátého až sedmého června jsem se vždy ráno vypravili do Temelína a zde byly pro na připravené přednášky, prohlídky různých pracovišť v elektrárně a besedy. Podívali jsem se do strojovny jednoho z bloků, k chladicím věžím, naučili se mnoho o principu a provozu jaderné elektrárny a porozhlédli se po prostředí velkého českého korporátu.
Poslední den jsme podstoupili krátký kvíz z nabytých znalostí, oblékli se cvičně do obleku používaného při radiační katastrofě a obdrželi dary od společnost ČEZ.  Byla to zajímavá a obohacující akce, na které jsme se mohli potkat s odborníky i dalšími nadšenci a zájemci o jadernou problematiku."

Jaderná maturita v Temelíně Jaderná maturita v Temelíně P6086747.JPG.Jaderná maturita v Temelíně P6096759.jpg.P6086707.JPG