Internetová matematická olympiáda
Ve všeobecném povědomí se traduje, že matematika je mezi školními předměty postrachem. Na Jírovcovce to ale naštěstí neplatí: 28


30.11.2017
Školní akce

Ve všeobecném povědomí se traduje, že matematika je mezi školními předměty postrachem. Na Jírovcovce to ale naštěstí neplatí: 28. listopadu se přihlásilo do 10. ročníku soutěže „Internetová matemamatická olympiáda“ 56 studentů. Soutěžili v osmi sedmičlenných týmech. V takovém počtu soutěžících to po dobu soutěže vyřadilo z provozu tělocvičnu, ve které se týmy na svých „pracovištích“ pustily do řešení opravdu složitých úloh. Studenti si vyzkoušeli, jak využít k řešení nejen znalosti z výuky, ale mohli vyhledávat informace a návody na internetu, v týmu si rozdělit úkoly, spolupracovat a včas elektronicky zaslat organizátorům soutěže (VUT Brno) řešení. Nyní všichni netrpělivě čekáme, jak mezi 224 týmy uspěli naši žáci.


Internetová matematická olympiáda Internetová matematická olympiáda 0E3k9HrxPh.png.Internetová matematická olympiáda zH2kBUDwXJ.png.Internetová matematická olympiáda V8gNmqdiFx.png.Internetová matematická olympiáda ebY8HRXak2.png.