ČEZ nás pozval na Green Energy Tour
Ve dnech od 3. - 5. dubna jsme se zúčastnili akce Green Energy Tour, kterou pořádala společnost ČEZ.


22.04.2024
Školní akce

V rámci přednášek jsme se seznámili s principy čisté energetiky a jak jednotlivé obnovitelné zdroje fungují. První den jsme se podívali do přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice, která se nachází na Vltavské kaskádě. Další den proběhla exkurze větrné elektrárny Věžnice a prohlídka energetického centra v Jindřichově Hradci, které se zabývá výrobou energie a tepla z biomasy. Celá akce byla zakončena návštěvou fotovoltaické elektrárny Ševětín, po které následoval závěrečný test shrnující námi nabyté vědomosti. Potěšilo nás umístění na první příčce. Veronika Böhmová, Adam Stašek 2.A


ČEZ nás pozval na Green Energy Tour ČEZ nás pozval na Green Energy Tour Čez 1.jpg.ČEZ nás pozval na Green Energy Tour čez 3.jpg.ČEZ nás pozval na Green Energy Tour čez 4.jpg.ČEZ nás pozval na Green Energy Tour čez 5.jpg.