Beseda s pamětnicí holokaustu
Mnoho pamětníků naší temné historie z období 2. světové války už nežije. Proto jsme rádi, že se k nám pamětnice hrůzných let německé okupace vydala na besedu.


27.06.2023
Školní akce

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se studenti tříd 3.A 4E a 7E během konání akce dozvěděli, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Potřebujeme více citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Nejdříve v teoretickém úvodu se běhen akce definoval holocaust, mluvilo se o antisemitismu jako specifické formy rasismu a zazněl také příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století. Dále došlo k vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti. Ve druhé části pak velmi vitální paní Vidláková vyprávěla svůj autentický příběh pamětníka. Všichni si přejeme, aby takové události, které byly na akci zmiňovány, byly navždy jen historií. Děkujeme panu učiteli Kamilu D. a paní učitelce Janě B. za zorganizování zajímavé besedy.


Beseda s pamětnicí holokaustu Beseda s pamětnicí holokaustu hejret 3.JPG.Beseda s pamětnicí holokaustu hejret 1.JPG.Beseda s pamětnicí holokaustu hejret 6.JPG.Beseda s pamětnicí holokaustu hejret 5.JPG.Beseda s pamětnicí holokaustu hejret 4.JPG.