Naši studenti zazářili na Astronomické olympiádě
Výborné umístění v celostátních kolech, které se konalo v Praze a v Opavě.  


31.05.2024
Z čeho máme radost

Finále kategorií EF a GH se uskutečnilo v pátek 24. 5. 2024 v Praze na Štefánikově hvězdárně (kategorie GH) a v popularizačním a vzdělávacím centru Univerzity Karlovy Didaktikon, kde proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií. Albert Štěpánek (2. E) zkoumal pohyb Merkuru kolem Slunce. prověřil svůj všeobecný astronomický přehled a znalosti pozorovací techniky. Svými znalostmi si vybojoval 12. místo.

Finále kategorie CD proběhlo ve dnech 15. - 17. 5. 2024 ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Slezské univerzity v Opavě. Samotná soutěž se skládala ze čtyř částí - z orientace na noční obloze, výpočtů teoretických příkladů, praktické části a úloh datové analýzy. Vojtěch Jan Schreib (6. E) se umístil na 13. místě.

Ve dnech 20. až 22. března 2024 se konalo celostátní kolo Astronomické olympiády kategorie AB, kterého se zúčastnilo 21 nejlepších řešitelů krajských kol této soutěže z celé České republiky. Mezi nimi byli i dva naši studenti: Vojtěch Jan Schreib (6. E) a Hubert Štěpánek (7. E). Vojtovi se nekryl termín kategorie AB s nižší kategorií, kam věkově patří, a tak soutěží v obou kategoriích. Vojta vybojoval výborné 11. místo a hned v závěsu na 12. místě se umístil Hubert. Během tří dnů řešili velmi složité úlohy nejen teoretického kola, ale také datové analýzy. Nedílnou součástí bylo i pozorování, které se částečně konalo na terase Slezské univerzity v Opavě a částečně v planetáriu Unisféra.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších ročnících.


Naši studenti zazářili na Astronomické olympiádě logo AO_pozadí.jpglogo AO_pozadí.jpglogo AO_pozadí.jpg