Škola
Krátce o Gymnáziu Jírovcova. Jsme škola s dlouhou tradicí.

Historie školy

Gymnázium Jírovcova bylo zřízeno rozhodnutím Rady JčKNV 10.8.1971, vyučovat se začalo 1.září téhož roku v budově bývalé ZDŠ v Jeronýmově ulici. Podstatnou část tehdejšího pedagogického sboru tvořili profesoři z Gymnázia Karla Šatala (dnes J.V.Jirsíka). Spolu s nimi přešli i studenti humanitně zaměřených tříd, nové gymnázium tedy začínalo s osmi třídami, vždy po dvou v každém ze čtyř ročníků. O budovu se nově vzniklá škola dělila s Pedagogickou fakultou, a to až do začátku školního roku 1974/75. Tehdy gymnázium získalo svou současnou adresu i název – Gymnázium, Jírovcova 8. Od dob svých začátků škola několikrát změnila své zaměření – od původně humanitního přes specializované třídy se zaměřením na matematiku až po dnešní přírodovědně-matematickou orientaci se širokým spektrem seminářů. Postupem času se ustálil i počet tříd na současných patnáct.

Politické změny v roce 1989 se promítly i do života naší školy. V září 1991 přišli první primáni, tedy studenti víceletého gymnázia. Změnil se částečně i studijní program, přibyly volitelné předměty, díky kterým se žáci 3.a 4.ročníků mohou specializovat na předměty spjaté s budoucím studiem a povoláním. Cenným a zároveň příjemným zpestřením každodenních povinností se stala spolupráce se školami v zahraničí a účast v několika mezinárodních projektech.

Tento přehled by nebyl úplný bez zmínky o předmětových soutěžích. Příprava na olympiády všeho druhu vždy patřila ke každodenní práci a boj o ta nejlepší umístění byl a je stálou výzvou nejen pro hrstku těch nejlepších studentů. Ostatně tento fakt potvrzují žebříčky, v nichž se studenti Jírovcovky pravidelně a dlouhodobě umisťují na pomyslných stupních vítězů.

Všechno se vyvíjí, ani škola nemůže zůstat stát. Může měnit svou vnější tvář, avšak nesmí ztratit svůj hlavní úkol a svou hlavní prioritu - kvalitní a zodpovědnou přípravu na vysokoškolské studium.

 

 

Kontakty

Oficiální název: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Adresa: Jírovcova 8, České Budějovice, 37161
IČO: 60076101
Telefon/fax:  +420 387 319 358 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na elektronických přenosných nosičích:
Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61 (přijímáme data na CD, DVD a USB flash disku)
- u jiného datového nosiče bude odesílatel upozorněn na nutnost dodat data na správném nosiči

Elektronická adresa podatelny:
gymji@gymji.cz 

Úřední hodiny podatelny:
Denně od 7:30 do 14:45.

ID datové schránky:
gikkjyy (přijímáme dokumenty ve formátu *.pdf, *.docx a *.xlsx)
- u jiného datového formátu bude odesílatel upozorněn na nutnost odeslat data ve správné formátu 

Profil zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

Ředitel:
Mgr. Pavel Kavřík
telefon: +420 389 603 632
email: kavrik@gymji.cz

Zástupce ředitele:  
Mgr. Lenka Kudrličková
telefon: +420 389 603 636
email: kudrlickova@gymji.cz

Výchovný poradce: 
Mgr. Kateřina Mylerová
telefon: +420 389 603 634
email: mylerova@gymji.cz

Školní jídelna: 

Jídelna při SŠ a VOŠ CR, F.Šrámka 9, tel. 387788120, 387788122
objednávka stravy na http://www.strava.cz/istravne/
Naše jídelna má číslo 4707.