Opakovací kurzy z ČJ a M pro žáky 9. tříd ZŠ
Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme nabízet opakovací kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté studium,  tedy pro žáky a žákyně 9. tříd ZŠ.

V kurzech nepůjde o cílenou přípravu na přijímací zkoušky, protože nevíme, jak bude vypadat ostrý test vytvořený Cermatem. V kurzech se zaměříme za zopakování a shrnutí vybraných kapitol učiva ZŠ.

Kurz se bude skládat z 10 setkání (5x český jazyk, 5x matematika).

Abychom stihli zopakovat vybrané kapitoly učiva ZŠ před přijímacími zkouškami, budeme začínat v pondělí 23. ledna 2023 matematikou a  s výjimkou jarních prázdnin (6. března 2023) se budeme scházet každý týden v pondělí. (Český jazyk a matematika se budou střídat.) Kurz budeme uzavírat 3. dubna českým jazykem.

Cena celého kurzu matematiky a českého jazyka je 1000 (jeden tisíc) Kč.

Obsah kurzů:

Matematika
V kurzu se zaměříme na tyto kapitoly: výrazy, rovnice, slovní úlohy, početní geometrie a řešení testů

Setkání se budou konat vždy v pondělí od 15 do 16:30 hodin ve dnech: 23. ledna, 6. února, 20. února, 13. března, 27. března.

Český jazyk
První čtyři lekce budou zaměřeny na shrnutí a opakování učiva 2. stupně ZŠ, v páté lekci si žáci vyzkoušejí cvičný test k přijímacím zkouškám a v závěru lekce budou rozebrány obtížnější úkoly testu. V kurzu projdete a procvičíte pravopis, slovní zásobu a slovotvorbu, tvarosloví a skladbu.

Setkání se budou konat vždy v pondělí od 15 do 16:30 hodin ve dnech: 30. ledna, 13. února, 27. února, 20. března, 3. dubna.

PŘIHLÁŠKA NA OPAKOVACÍ KURZ

Příklady k přípravě na kurz: Výrazy