Informace pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/2024
Důležité informace pro uchazeče o studium.

Vážení uchazeči o studium,

pro příští školní rok (2023/2024) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

Prezentace ze dne otevřených dveří 5. 1. 2023

Důležité termíny:

  • termín pro odevzdání přihlášky: 1. března 2023
  • termíny konání přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium): 13. a 14. dubna 2023
  • termíny konání přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium): 17. a 18. dubna 2023

Kritéria přijímacího řízení: 

Důležité dokumenty:

Naše priority:

  • kvalita výchovně vzdělávacího procesu
  • kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy
  • péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových olympiádách
  • spolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi (fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU a UK, MFF UK, spolupráce se ZSF JČU)
  • přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem

Písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám s časovým harmonogramem a podrobnými informacemi dostanete nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 3. května 2023 od 8:00 na webu školy a na nástěnce v budově školy.