Informace o příjimacím řízení
Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

pro školní rok 2023/2024 bude přijímat jednu třídu a maximálně 30 žáků do osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium) a dvě třídy a maximálně 60 žáků do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

  • den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 5. 1. 2023

Přijímací zkoušky nanečisto

  • proběhnou ve středu 18.1.2023 v odpoledních hodinách (cca od 14:30, čas začátku bude upřesněn)
  • na přijímací zkoušky nanečisto se můžete přihlásit už nyní, přihlášku naleznete zde
  • cena přijímacích zkoušek nanečisto je 299 Kč

Pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří se hlásí do osmiletého studia na naše gymnázium, připravujeme:

  • Zábavné odpoledne s češtinou

Nejedná se o přípravu k přijímacím zkouškám, jde spíše o to ukázat, že i češtině se dá učit zábavnou formou. Žáci budou soutěžit ve skupinkách na čtyřech stanovištích, kde pro ně budou připraveny úkoly (pravopis, práce s jednoduchými texty umělecké literatury, přísloví a jejich význam apod.).

  • Matematika před zrcadlem a za zrcadlem

Zábavnou formou, při putování po budově gymnázia, umožníme žákům nahlédnout a rozkrýt některé krásy i taje podivuhodného světa matematiky.

Pro žáky 9. tříd ZŠ připravujeme opakovací kurzy z českého jazyka a matematiky.Další informace: