Přijímací zkoušky nanečisto
Přihlášky na přijímací zkoušky nanečisto přijímáme do 10. ledna 2024.


03.01.2024

 Harmonogram zkoušek budeme zasílat 11. ledna  2024 elektronicky na mailovou adresu, ze které byla odeslána přihláška. V případě, že informace o přijímacích zkouškách nanečisto 11. ledna neobdržíte, napište nám o tom 12. ledna  info@jirovcovka.net. Podrobné informace a přihlášení