Odpoledne pro páťáky
Žáky 5. tříd ZŠ, kteří se hlásí do osmiletého studia na naše gymnázium zveme na aktivní  a atraktivní odpoledne s češtinou a matematikou.


13.02.2023

 Akce se uskuteční ve středu 15. února od 15 hodin. 

  • Zábavné odpoledne s češtinou

Nejedná se o přípravu k přijímacím zkouškám, jde spíše o to ukázat, že i češtině se dá učit zábavnou formou. Žáci budou soutěžit ve skupinkách na čtyřech stanovištích, kde pro ně budou připraveny úkoly (pravopis, práce s jednoduchými texty umělecké literatury, přísloví a jejich význam apod.).

  • Matematika před zrcadlem a za zrcadlem

Zábavnou formou, při putování po budově gymnázia, umožníme žákům nahlédnout a rozkrýt některé krásy i taje podivuhodného světa matematiky.

Více informací (platba a přihláška) najdete v rubrice "PRO UCHAZEČE/ Informace o přijímacím řízení"