Návrh rozvrhu na nový školní rok
Pro nadšené a natěšené žáky a žákyně zveřejňujeme v příloze návrh rozvrhu na školní rok 2023/2024. Upozorňujeme, že změny mohou v rozvrhu nastat v případě neočekávaných a naléhavých situací.