Informační odpoledne pro rodiče
30. listopadu 2022 se sejdou rodiče našich žáků a žákyň v 17 hodin s učiteli


29.11.2022

Nejdříve společně v kmenových třídách a pak s učiteli jednotlivých předmětů podle zvážení a důležitosti. Kmenové třídy a učebny, kde budou učitelé v době 17-19 hodin: