Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole – pouze formou konzultací po předchozí domluvě s učitelem a schválením vedení školy
Na základě povolení MŠMT je možné od 11. 5


10.05.2020
Školní akce

Na základě povolení MŠMT je možné od 11. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků maturujících ročníků ve škole. V kompetenci ředitele školy je stanovení charakteru tohoto uvolnění. 

Na G Jírovcova se budou konat pouze konzultace, které stanoví v případě nutnosti vyučující. Ten také bude informovat o termínu, počtu žáků a dalších podrobnostech žáky a vedení školy. Kromě konzultací probíhá stále výuka distanční formou na platformě Moodlu.

Další postup je uveden v přiloženém dokumentu.